PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Chorvatsko » Dalmácie » Knin

Online kamera Kamery v okolí

Počasí KninPočasí Knin

Teplota moře: 13°C (10.2.2010)

Městečko ve vnitrozemí v širokém údolí Krky, 56km severně od Šibeníku, důležitá dopravní křižovatka. Středisko dobytkářství a vinohradnictví, v okolí těžba rud.

Raně středověký hrad 130 m vysoko na vrchu Spas byl sídlem chorv. králů, včetně posledního, Petra Svačíce, který padl na Gvozdu (dnešní Petrova gora) v boji proti uherskému králi Kolomanovi v r. 1097. Byl to jeden z největších hradů v Dalmácii. Turci pak jeho opevnění dále zdokonalovali a přebudovávali jej v novověkou pevnost až do 18. stol. Byli tu pány přes 150 let. Pak získali Knin na poměrně krátkou dobu Benátčané. Od mohutných zřícenin hradu pěkný výhled.

Městečko se rozrostlo v podhradí. Na vých. okraji jsou zříceniny tzv. Kapitulu, kde byl za chorv. králů klášter s kostelem zasvěceným sv. Bartoloměji z 10. stol., s pozdějšími dostavbami. Pro milovníky přírody je Knin východiskem do málo známých oblastí, např. 5km vých. ke krásnému, 22m vysokému Topoljskému vodopádu na Krče (Topoljski slap) nebo do romantické soutěsky potoka Krčíce k jeho pramenu (je prvním přítokem Krky).
Knin - pevnostKnin - pevnost
Pevnost
Knin - fragment sochyKnin - fragment sochy
Knin - fragment sochy
Knin - archeologické pokladyKnin - archeologické poklady
Knin - archeologické poklady